Rej čarodějnic pro malé i velké, 30. dubna 2023

Rej čarodějnic pro malé i velké, 30. dubna 2023

Zveme všechny malé i velké na tradiční Rej čarodějnic. 🧙‍♀️🧝‍♀️🔥

Sejdeme se v maskách ve 14:30 na náměstí TGM v Bystřici pod Hostýnem. S sebou si nezapomeňte čarodějnou masku, bubínky, píšťalky nebo jakékoliv hudební nástroje. Společně se průvodem s hudbou přesuneme na hřiště u sokolovny.

Připraveny budou aktivity pro děti s drobnými odměnami. Woodland Hernička si pro děti připravila doprovodný program v podobě malování na obličej. 🤩😍🤡

V 16:30 symbolicky zapálíme čarodějnici a poté si na ohni opečeme něco dobrého.

Občerstvení bude zajištěno. Vstupné je dobrovolné.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zálesácký závod zdatnosti, župní přebor 22.4.2023

Zálesácký závod zdatnosti, župní přebor 22.4.2023

V sobotu 22.4.2023 se vůbec poprvé v Bystřici pod Hostýnem v Biatlonovém areálu Bedlina koná župní přebor Zálesáckého závodu zdatnosti, zkráceně ZZZ.

Závod

Začátek závodu v 10:00. Předpokládané ukončení akce v 15:00 (v závislosti na okolnostech se konec závodu může změnit).

ZZZ je soutěž sokolské všestrannosti, která se koná se v přírodním prostředí, kdy na okruhu cca 5 km plní hlídky různé úkoly. Běží se na čas. Soutěží 3-členná družstva, tzv. hlídky, ve věkové kategorii od 10ti let.

Na závodníky čekají topografie, práce s ohněm, překonávání překážek, poznávání přírodnin, šplh na laně, uzlování, vlastivěda, morseovka, hod na svislý a vodorovný cíl, práce se sekerou, sokolská historie a současnost, otázky ze zdravovědy, praktická část první pomoci, a další.

Vítězná hlídka postoupí do celostátního kola závodu pořádaného Českou obcí sokolskou, zkráceně ČOS.

Další informace naleznete na webových stránkách hlavního pořadatele, Sokolské župy Hanácké, http://www.zupahanacka.eu/zupni-prebor-v-zzz/d-1584.

Doprovodný program pro veřejnost

Od 12:00 bude v areálu připraven doprovodný program pro veřejnost. Připraveny jsou ukázkové disciplíny vhodné pro mladší žáky, možnost vyzkoušet si lukostřelbu a střelbu ze vzduchovky.

Za nepříznivého počasí se doprovodný program ruší!

Místo konání – Biatlonový areál Bedlina Bystřice pod Hostýnem

Polohu areálu najdete na mapě níže.

V areálu zajištěno pouze drobné občerstvení. Plnohodnotnou stravu si závodníci a doprovázející zajišťují sami.

Pořadatelé a poděkování

Hlavním pořadatelem je Sokolská župa Hanácká. Zázemí pro závod nám poskytl Klub biatlonu Bystřice Pod Hostýnem, který se společně s Lukostřeleckým klubem 3D Mrlínek podílí na doprovodném programu.

Děkujeme.

Pozvánka na valnou hromadu 30.3.2023

POZVÁNKA na VALNOU HROMADU,

která se koná ve čtvrtek 30. března 2023 v 17:00 hodin v klubovně sokolovny

Program:

 1. Uvítání
 2. Volba mandátní komise
 3. Schválení programu valné hromady
 4. Zpráva starosty /i za matriku a hospodaření/
 5. Zpráva náčelnice jednoty
 6. Zpráva o loutkovém divadle
 7. Zpráva kontrolní komise, návrh na schválení roční uzávěrky
 8. Úkoly pro nové volební období
 9. Diskuse
 10. Projednání návrhu na usnesení VH a schválení usnesení
 11. Závěr

Těšíme se na společné setkání!

Malé občerstvení zajištěno.


Senioři budou mít možnost zaplatit členské příspěvky.

Za T.J. Sokol Bystřice pod Hostýnem,

Ing. Zbyněk Svoboda, starosta

Velikonoční tvořivá dílna – sobota 8.4.2023

Velikonoční tvořivá dílna – sobota 8.4.2023

Na sokolovně v Bystřici pod Hostýnem Vás v sobotu 8.4.2023 od 14:00 do 17:00 hod. čeká velikonoční tvořivá dílna.

Dílna se uskuteční v prostorách klubovny, vchod od hřiště a připravila si ji pro Vás Facebooková skupina Hry Bystřice pod Hostýnem.

Přijďte si užít společně strávený čas tvořením s veselou jarní tématikou.

Čeká vás:

 • malování vajíček
 • výroba velikonočních dekorací
 • malování kamínků
 • malování na sádrové odlitky

Vstupné dobrovolné.