POZVÁNKA na VALNOU HROMADU,

která se koná ve čtvrtek 30. března 2023 v 17:00 hodin v klubovně sokolovny

Program:

 1. Uvítání
 2. Volba mandátní komise
 3. Schválení programu valné hromady
 4. Zpráva starosty /i za matriku a hospodaření/
 5. Zpráva náčelnice jednoty
 6. Zpráva o loutkovém divadle
 7. Zpráva kontrolní komise, návrh na schválení roční uzávěrky
 8. Úkoly pro nové volební období
 9. Diskuse
 10. Projednání návrhu na usnesení VH a schválení usnesení
 11. Závěr

Těšíme se na společné setkání!

Malé občerstvení zajištěno.


Senioři budou mít možnost zaplatit členské příspěvky.

Za T.J. Sokol Bystřice pod Hostýnem,

Ing. Zbyněk Svoboda, starosta